Generalforsamling 2018

16. January 2018

Nyheder

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag 21/2 kl. 19:30 i Sognegården.

Officiel indkaldelse med dagsorden vil naturligvis også blive offentliggjort i Elbo Bladet som sædvanlig.

Vi håber at se så mange som muligt – reservér derfor aftenen allerede nu.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens årsberetning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  6. Valg af bilagskontrollanter og 1 suppleant
  7. Eventuelt