Generalforsamling 2020 – Indkaldelse #2

24. juli 2020

Nyheder

Ordinær Generalforsamling afholdes onsdag 19/8 kl. 19:00 på Krybily Kro.

Officiel indkaldelse med dagsorden vil naturligvis også blive offentliggjort i Elbo Bladet som sædvanlig.

Vi håber at se så mange som muligt – reservér derfor aftenen allerede nu. OBS: Der er et spændende og vigtigt punkt på dagsordenen – indgåelse af ny hovedaftale.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens årsberetning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  6. Valg af bilagskontrollanter og 1 suppleant
  7. Eventuelt

Vigtigt!

Der gøres opmærksom på, at bestyrelsen rejser forslag om at stifte gæld i størrelsesordenen 4.500.000 kr til forbedring, udbygning og opgradering af foreningens net.

Der gøres endvidere opmærksom på, at der er forslag til vedtægtsændringer på dagsordenen.
Forslag kan ses her: http://www.taulovnet.dk/forslag-til-behandling-pa-gf-2020/