Generel Orientering

26. maj 2021

Nyheder

Foreningens ordinære generalforsamling forventes afholdt onsdag 11.08, hvor vi forventer at gældende forsamlingsgrænse gør det muligt.

Sted er pt ikke fastlagt, men der vil selvfølgelig blive indkaldt med sædvanligt varsel og på sædvanlig vis, dvs her og på foreningens hjemmeside, samt i Elbo Bladet.

Arbejdet med at få fremtidig aftalepartner på plads er fortsat siden sidste år, og vi arbejder nu med 4-5 forskellige tilbud.

Virkeligheden anno 2021 er således at der tegner sig et billede af, at Taulov Antenneforening’s dage som selvstændig forening måske er talte. I hvert fald går de fleste af tilbuddene på en decideret overtagelse/afhænding af foreningen. Et scenarie hvor vi fortsætter som hidtil, har enten ikke vist sig økonomisk meningsfyldt, og/eller tilbudsgiverne har ganske enkelt ikke ønsket at give os et tilbud på kun at være signalleverandør, på den måde som vi samarbejder med Stofa i dag.

Valget mht foreningens fremtid vil blive lagt ud til medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling, formodentlig primo/medio oktober, som det ser ud lige nu.

Da opløsning af foreningen således er et muligt scenarie, er vi nødt til først at åbne vejen for at det kan lade sig gøre.

Vores nuværende vedtægter siger, at noget sådant kun kan ske på en ekstraordinær GF hvor mindst 1/2 af foreningens medlemmer er til stede. Denne paragraf stammer fra da foreningen blev dannet i 1970, og nu, som tingene har udviklet sig 50 år senere, er det urealistisk at vi nogen sinde vil kunne opnå et sådant fremmøde.

Derfor vil bestyrelsen på den ordinære GF 11.08 fremsætte forslag til ændringer i vedtægterne, som gør det muligt for en efterfølgende ekstraordinær GF, at stemme ja til et tilbud der indebærer overdragelse af foreningen til en ny aftalepartner.