Kabelfejl på Druehaven

13. July 2016

Nyheder

I Juni måned konstaterede vi fejl på et hovedkabel på Druehaven.

Et medlem henvendte sig d. 6. juni til vores tekniker fra Haugaard-Jepsen, som var i området i andet ærinde, og fortalte om signalproblemer. En måling hos medlemmet afslørede hurtigt at signalet var alt for dårligt i huset.

Derefter blev der målt bagud i systemet og konstateret at der var fejl på foreningens kabel i fortovet. Entrepenør blev sat på, og man endte med at grave ca. 45m op fra forstærkeren på Krybily Allé og op ad Druehaven. Kablet blev udskiftet og derefter var signalstyrke og -kvalitet igen i orden. Arbejdet blev afsluttet d. 9. juni.

Det viste sig at kablet havde fået en graveskade i forbindelse med at en af vore kollegaer på markedet havde gravet sine kabler ned i fortovet. En typisk graveskade ødelægger isoleringskappen på kablet, hvorefter der trænger vand ind. Derefter nedbrydes kablets evne til at bære signal, med stadig dårligere oplevelse hos medlemmerne til følge.

Formodentlig har en stor del af Druehaven oplevet dårlig signalkvalitet i større eller mindre grad, mens denne kabelfejl har været der.

Der kan igen kun opfordres til at man henvender sig til vores servicepartner Haugaard-Jepsen så snart man måtte opleve problemer. Kun ved at få en mand på sagen, kan man finde fejlen og få det udbedret.

Kabelskade_Druehaven