Om Foreningen

Foreningen er stiftet den 23/9 1970.

Foreningen blev 01/01 2004 sammenlagt med Antenneforeningen Taulov Nord, og ændrede navn til Taulov Antenneforening.

Dækningsområdet er Taulov nord og syd for motorvejen, der gennemskærer byen, antenneanlægget søges udvidet i takt med foretagne nyudstykning af boligområder.

Medlemmerne består af ejere af eenfamilieshuse, lejere i sociale andelsboliger, ejere af andelsboliger, kommunale institutioner og én selvejende institution.

Bestyrelsen består hovedsageligt af medlemmer, der har været aktive i arbejdet for foreningen i adskillige år.

I 1998 iværksættes ombygning og modernisering af det oprindelige antenneanlæg til bredbåndsteknik med intentioner om at følge med tiden, så digitalmodtagelse og returvejssystem kan udnyttes, når dette bliver aktuelt, samt måske engang ud i fremtiden udnyttelse af anlægget til informationsteknologi og lokal telefoni.

I 2007 renoveres og opgraderes forsyningsnettet yderligere, så det kan bære højere frekvenser til brug for distribution af bl.a. digitalt tv. I slutningen af samme år indgås aftale med Stofa som fremtidig signalleverandør.

Medlemstallet (incl. værelser/lejligheder og 2 plejehjem)
er pr. 01/04 2010 på 986.