Ordinær Generalforsamling 2021 – Indkaldelse

30. juli 2021

Nyheder

Ordinær Generalforsamling afholdes
onsdag 11/8-2021 kl. 19:00 på Tavlhøjcentret

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens årsberetning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  6. Valg af bilagskontrollanter og 1 suppleant
  7. Eventuelt

Vigtigt!

Der gøres opmærksom på, at bestyrelsen rejser et forslag til ændring i vedtægterne, som vil gøre det muligt at sælge / overdrage / nedlægge foreningen i forb. med fremtidig forsyningsaftale.

Forslaget ligger til gennemlæsning på foreningens hjemmeside http://www.taulovnet.dk/ , samt på foreningens facebook side.