Priser

Gældende for perioden 1/1 – 31/12 2019.

Priser for TV-pakker er pr. KVARTAL

  Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3
Pakkepris 657,00 1245,00 1734,00
Driftsbidrag 0,00 0,00 0,00
I ALT 657,00 1245,00 1734,00
Copydan og Koda udgør 152,97 167,43 186,96
Moms udgør 100,89 215,79 309,63

Priser, Tilslutning mm.

  Pris heraf moms
Genåbning TV v. restance 495,00 99,00
Genåbning net v. restance 179,00 35,80
Genåbning v. ny kontrakt 495,00 99,00
Genåbning v. køb af Komplet 0,00 0,00
Oprettelse ny installation * 495,00 99,00
Indstilling første apparat 425,00 85,00
Indstilling efterflg. apparater 250,00 50,00
Pakkeskift op 0,00 0,00
Pakkeskift ned 299,00 59,80

* “Ny installation” er en adresse der ikke har stikledning ført ind, og hvor foreningens forsyningsnet er etableret i området. Dvs. der står tilslutningsskabe i umiddelbar nærhed af adressen. Prisen på kr. 495,00 dækker kun Stofa’s arbejde med at oprette ny kontrakt mm. Hertil kommer tilslutning af stikledning som afregnes separat (man kan vælge selv at grave den ned).

** “Genåbning” er en adresse der tidligere er blevet forsynet af antenneforeningen. Det forudsættes at kabelføring og installation er intakt og brugbar. I dette tilfælde betales genåbningsprisen, samt kontingent for resterende del af året.

Ved manglende betaling frakobles antennesignalet. For at blive gentilsluttet, vil der udover restancebeløbet blive opkrævet 2 besøg (1x frakobling + 1x tilkobling).