Servicetilbud

Servicetilbuddets vilkår er som følger:

  • Prisen er 250 kr som dækker fejlsøgning
  • Et besøg er berammet til ½ time
  • Teknikeren afgiver et uforpligtende tilbud på udbedring
  • Man bestiller besøget via hjemmesiden www.taulovnet.dk/servicetilbud eller alternativt ved telefonisk henvendelse til Haugaard-Jepsen på 75 56 61 23
  • Når man har bestilt besøget, vil man blive kontaktet af Haugaard-Jepsen mhp. at træffe aftale om dato/tid

[easy_contact_forms fid=4]