Spørgsmål & Svar

Hvad gør jeg, hvis noget ikke virker ?

  • ved fejl på antennesignal: Kontakt vores leverandør Haugaard Jepsen på telefon  7556 6123  eller på service@hj-kabel-tv.dk. Check lige hos naboen om de også har fejl, eller om det kun er hos dig selv – inden du ringer!
  • ved fejl på Zaptor eller internet forbindelse (hvis du har Stofa som internet leverandør) : Kontakt Stofa support på    88 30 30 20   .

Digitalt TV – kanalsøgning

Når man skal søge de digitale kanaler på sit TV, skal man bruge flg. 3 oplysninger:

Frekvens: 346000 KHz (eller 346 MHz)

NetværksID: 0 (nul)

Symbolrate: 6900

Hvad gør jeg, hvis jeg vil skifte pakke?

Du sender en mail til pakkeskift@taulovnet.dk .

I mailen skriver du hvornår du vil have den nye pakke, samt navn og adresse.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil skifte ned fra pakke 2 eller 3 til grundpakke ?

Du kontakter Stofa eller ringer på 88 30 30 30

Hvad gør jeg, hvis jeg vil melde mig ud af foreningen ?

Du kontakter Stofa eller ringer på 88 30 30 30

Du kan melde dig ud med løbende måned + 30 dage.

Ved udmeldelelse, skal man som medlem afregne den del af foreningens gæld, som man hæfter solidarisk for sammen med de andre medlemmer. Eksempel: hvis foreningen har en gæld på 5000 kr, og der er 1000 medlemmer, skal man betale 5 kr for at melde sig ud. Foreningens kasserer vil oplyse hvor stort et beløb der skal erlægges ved udmeldelse. Foreningen har pt. ingen gæld.

Hvem bestemmer hvilke TV programmer vi kan se?

Det gør medlemmerne.

Hvert andet år (i lige årstal), vil der blive afholdt en afstemning blandt medlemmerne. Afstemningen har til formål at fastlægge to ting:
1. hvor mange penge pakke 2 må koste
2. hvilke TV programmer pakke 1 + 2 skal indeholde

De nærmere regler omkring afstemningen reguleres løbende af Programudvalget, og vil være beskrevet i et følgebrev, der udsendes sammen med afstemningen.

 

Resultatet af afstemningen – dvs. pakkernes nye sammensætning og pris – vil derefter træde i kraft pr. næstfølgende 1/1. Dvs. den afstemning der afholdes i 2010, træder i kraft 1. Januar 2011.